thetastefood

อาหารทางสาย ให้อาหารอย่างไรจึงจะปลอดภัย?

อาหารทางสาย ให้อาหารอย่างไรจึงจะปลอดภัย? การใส่สายให้อาหารจะใส่โดยพยาบาลผู้ชำนาญการ หรือญาติหรือผู้ดูแลที่ได้รับการสอนหรือการแนะนำอย่างดีจากพยาบาลจนมีความรู้มีความพร้อมและมั่นใจว่าจะใส่สายฯได้เองอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีให้อาหารทางสายให้อาหารที่ปลอดภัย ลดโอกาสติดเชื้อจากอาหาร และลดโอกาสสำลักอาหารได้แก่

Continue Reading
new, thetastefood

เคล็ดลับ วิธีเลือก อาหารสุขภาพ

เคล็ดลับ วิธีเลือก อาหารสุขภาพ หรือการกินอาหารเพื่อว่าจะได้เลือกอาหารที่ดีหรือละเว้นไม่ไปแตะต้องอาหารที่ไม่ดีได้ทำไมถึงเรียกว่า “เคล็ดลับ” ทั้งสี่กลุ่มนี้ถ้าเป็นอาหารเกรดธรรมดาๆ ภาคส่วนที่แปลงตัวมาเป็นร่างกายก็จะเป็นภาคส่วนธรรมดาๆ แต่ถ้าเรามีเคล็ดลับ เลือกเฟ้นอาหารแต่ละกลุ่มเอาเฉพาะเกรดดีๆ ส่วนต่างๆ ของร่างกายเราก็จะดี แข็งแรงสมบูรณ์ตามไปด้วย ต่อไปขออนุญาตชักชวนลองมาทำอาหารกินกันเอง โดยมีหลักการง่ายๆ ว่า 1. สารอาหารของอาหารแต่ละกลุ่มต้องอยู่ในกลุ่มเกรดเอ 2. รสชาติต้องอร่อย

Continue Reading