Categories
mandala

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย กับวิกฤติ โควิด-19

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย กับวิกฤติ โควิด-19 ขณะนี้ประเทศไทย เราได้เผชิญวิกฤติครั้งใหญ่ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือ ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อสุขภาพ การแพร่ระบาด รวมไปถึง เศรษฐกิจ ของประเทศ

Categories
mandala

โควิด-19 หากติดไวรัสโคโรนามีโอกาสรอดไหม

โควิด-19 หากติดไวรัสโคโรนามีโอกาสรอดไหม อัตราผู้เสียชีวิตน้อยกว่าผู้ป่วยที่รักษาหาย ดังนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันที่ว่า หากติดไวรัสโรโคนามีโอกาสหายแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา โดยกลุ่มที่มีเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมีดังนี้