invesment

เล่นหุ้นออนไลน์ สำหรับมือใหม่หัดเล่น

เล่นหุ้นออนไลน์ สำหรับมือใหม่หัดเล่น มาทำความรู้จัก “การเล่นหุ้น” กันก่อน การเล่นหุ้น หรือการลงทุนในหุ้น คือ การซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อขายหุ้นนั้นมีอยู่ด้วยกันสองตลาด คือ ตลาดแรก และตลาดรอง การซื้อขายในตลาดแรก หรือการซื้อขายหุ้น IPO (Initial Public Offering) เกิดจากการที่บริษัทต้องการระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อขยายกิจการ

Continue Reading
invesment

เรียนรู้พื้นฐาน BitCoin ขั้นตอนสู่การเทรด BitCoin

เรียนรู้พื้นฐาน BitCoin ขั้นตอนสู่การเทรด BitCoin แม้ว่าคุณจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่ออย่างไม่หยุดหย่อนมาเป็นเวลาอย่างน้อย 3-5 ปี และรู้แนวคิดทั่วไปของ bitcoin แต่อย่ามองข้ามขั้นตอนการศึกษานี้

Continue Reading
invesment

เรียนรู้พื้นฐาน BitCoin ขั้นตอนสู่การเทรด BitCoin

เรียนรู้พื้นฐาน BitCoin ขั้นตอนสู่การเทรด BitCoin แม้ว่าคุณจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่ออย่างไม่หยุดหย่อนมาเป็นเวลาอย่างน้อย 3-5 ปี และรู้แนวคิดทั่วไปของ bitcoin แต่อย่ามองข้ามขั้นตอนการศึกษานี้

Continue Reading