Categories
ดูซีรี่ย์

ซีรี่ย์จีน : The Legend and the Hero – ศึกเทพสวรรค์ บัลลังก์มังกร

ซีรี่ย์จีน : The Legend and the Hero – ศึกเทพสวรรค์ บัลลังก์มังกร เจียงจื่อหยาซึ่งตั้งมั่นอยู่ในธรรมได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ภารกิจอันยิ่งใหญ่ ครั้งนี้ นึกไม่ถึงว่าเสินกงเป้าศิษย์น้องอยากได้ความดีความชอบจึงพยายามทำทุกอย่าง เพื่อขัดขวางเจียงจื่อหยา