World News

กองทัพอากาศสั่งพ่นฆ่าเชื้อโรคทั่วสนามสอบ คัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จัดเจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต์เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคส่วนที่พักคอย ที่พักผู้ปกครองบริเวณด้านนอก และรอบห้องสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เนื่องด้วยปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชจึงได้จัดให้มีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าสอบทุกคน โดย แจ้งให้นักเรียนผู้เข้าสอบทราบถึงมาตรการเตรียมรับมือวิกฤต COVID-19 ผ่านทางเฟซบุ๊กและระบบรับสมัครในเรื่องของผังห้องสอบใหม่ ให้สวมหน้ากากอนามัยมาสอบ และการตรวจวัดไข้ล่วงหน้าก่อนเข้าห้องสอบ